جلو مبل اتریشی مربع

مشخصات شکل : مربع - جنس صفحه : چوب - جنس پایه : چوب - نوع صفحه : پیوسته - شیشه : دارد

میز جلو مبل کریستوفر گرد

مشخصات شکل : دایره - جنس صفحه : MDF - جنس پایه : چوب - نوع صفحه : جدا

جلو مبل پرینسس

مشخصات شکل : بیضی - جنس صفحه : پارچه ای - جنس پایه : چوب - نوع صفحه : پیوسته - شیشه : دارد

صندلی میز آرایش کریستوفر

مشخصات جنس : چوب - رویکوبی پشت : ساده - رویکوبی کف : ساده

صندلی RH دسته دار

مشخصات دسته - جنس : چوب - رویکوبی پشت : لمسه - رویکوبی کف : لمسه

صندلی RH بدون دسته

مشخصات جنس : چوب - رویکوبی پشت : لمسه - رویکوبی کف : لمسه