صندلی بار کرون - چوب سفید - پارچه آبی

ابعاد ارتفاع : 119 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی بار ریو بلند - قهوه ای متالیک - پارچه کرم پشت طرح دار

ابعاد ارتفاع : 106 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 52 سانتی متر

صندلی بار ریو بلند - چوب سفید گلد - پارچه مسی

ابعاد ارتفاع : 106 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 52 سانتی متر

صندلی بار دیاموند کلاسیک - چوب مشکی - پارچه طلایی

ابعاد ارتفاع : 100 سانتی متر - عمق : 57 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی بار دیاموند کلاسیک - چوب سفید - پارچه زرشکی

ابعاد ارتفاع : 100 سانتی متر - عمق : 57 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی بار تمپو چوب سفید - پارچه سرخ صورتی

ابعاد ارتفاع : 68 سانتی متر - عمق : 45 سانتی متر - عرض : 45 سانتی متر

صندلی بار تمپو RH - پارچه سرخ آبی

ابعاد ارتفاع : 68 سانتی متر - عمق : 45 سانتی متر - عرض : 45 سانتی متر

صندلی غذاخوری اووال دسته دار پایه ساده - چوب کرم گلد پارچه کرم پشت طرح دار

ابعاد ارتفاع : 128.5 سانتی متر - عمق : 63 سانتی متر - عرض : 69 سانتی متر

صندلی غذاخوری اووال بدون دسته پایه ساده - چوب شامپاینی پارچه مشکی

ابعاد ارتفاع : 128 سانتی متر - عمق : 59 سانتی متر - عرض : 55 سانتی متر

صندلی دسته دار RH - چوب وایت واش - پارچه بنفش گونی بافت

ابعاد ارتفاع : 95 سانتی متر - عمق : 57 سانتی متر - عرض : 60 سانتی متر
مشخصات دسته

جلو مبل چستر بدون لت یاسی

ابعاد طول : 135 سانتی متر - ارتفاع : 35 سانتی متر - عرض : 70 سانتی متر

پوف مونالیزا

ابعاد ارتفاع : 48 سانتی متر - عمق : 38 سانتی متر - طول : 55 سانتی متر

پوف کریستوفر - چوب مشکی - پارچه زبرا سفید مشکی

ابعاد ارتفاع : 48 سانتی متر - عمق : 39.5 سانتی متر - طول : 39.5 سانتی متر

پوف کریستوفر - چوب سفید - پارچه طرحدار مشکی سفید

ابعاد ارتفاع : 48 سانتی متر - عمق : 39.5 سانتی متر - طول : 39.5 سانتی متر

پوف کریستوفر - چوب سرمه ای متالیک - پارچه طرحدار آبرنگی

ابعاد ارتفاع : 48 سانتی متر - عمق : 39.5 سانتی متر - طول : 39.5 سانتی متر

پوف کاوالی - چوب سفید - پارچه کرم

ابعاد ارتفاع : 45 سانتی متر - عمق : 33.5 سانتی متر - طول : 33.5 سانتی متر

پوف کاوالی - چوب مشکی - پارچه طوسی سیر

ابعاد ارتفاع : 45 سانتی متر - عمق : 33.5 سانتی متر - طول : 33.5 سانتی متر

بغل مبل کریستوفر پایه بلند - طلایی کهنه - صفحه روکشی

ابعاد ارتفاع : 85 سانتی متر - عرض : 49 سانتی متر - طول : 49 سانتی متر

بغل مبل ال رولکس - خودرنگ

ابعاد ارتفاع : 51.5 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر - طول : 50 سانتی متر

صندلی بار کرون - کرم گلد پارچه بنفش

ابعاد ارتفاع : 119 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی گلوری

مشخصات دسته - جنس : چوب - رویکوبی پشت : ساده - رویکوبی کف : ساده