کاناپه دو نفره پرینسس - وایت واش ورق طلا - پارچه کرم

ابعاد ارتفاع : 93 سانتی متر - عمق : 100 سانتی متر - طول : 245 سانتی متر
مشخصات پارچه : کرم - چوب : وایت واش ورق طلا

کاناپه 3 نفره کریستوفر - چوب طلایی کهنه - پارچه مشکی

ابعاد ارتفاع : 98 سانتی متر - عمق : 90 سانتی متر - طول : 220 سانتی متر
مشخصات پارچه : مشکی - چوب : طلایی کهنه

کاناپه دونفره کریستوفر - وایت واش - پارچه سرمه ای

ابعاد ارتفاع : 98 سانتی متر - عمق : 90 سانتی متر - طول : 170 سانتی متر
مشخصات پارچه : سرمه ای - چوب : وایت واش

کاناپه دونفره کریستوفر - چوب فرنچ گلد - پارچه مشکی

ابعاد ارتفاع : 98 سانتی متر - عمق : 90 سانتی متر - طول : 170 سانتی متر
مشخصات پارچه : مشکی - چوب : فرنچ گلد