صندلی میزآرایش کریستوفر - چوب نسکافه ای - پارچه سرمه ای

ابعاد ارتفاع : 82 سانتی متر - عمق : 42 سانتی متر - عرض : 55 سانتی متر

صندلی لوکا - چوب مشکی - پارچه بنفش

ابعاد ارتفاع : 110 سانتی متر - عمق : 87 سانتی متر - عرض : 69.5 سانتی متر

صندلی کریستوفر دسته دار - چوب مشکی - رنگ قرمز

ابعاد ارتفاع : 117 سانتی متر - عمق : 78 سانتی متر - عرض : 65 سانتی متر
مشخصات دسته

صندلی ویونا بدون دسته - مشکی - دستگیره طلایی

ابعاد ارتفاع : 94 سانتی متر - عمق : 62 سانتی متر - عرض : 53 سانتی متر

صندلی کریستوفر بدون دسته - چوب طلایی - پارچه کرم پشت طرح دار

ابعاد ارتفاع : 117 سانتی متر - عمق : 78 سانتی متر - عرض : 58 سانتی متر

صندلی غذاخوری کرون دسته دار - چوب طلایی کهنه - پارچه مشکی

ابعاد ارتفاع : 127 سانتی متر - عمق : 56 سانتی متر - عرض : 66 سانتی متر
مشخصات دسته

صندلی غذاخوری کرون بتا دسته دار - چوب نقره ای کهنه - پارچه طوسی

ابعاد ارتفاع : 125 سانتی متر - عمق : 57 سانتی متر - عرض : 67 سانتی متر
مشخصات دسته

صندلی غذاخوری پرینسس بدون دسته - چوب وایت واش ورق طلا - پارچه کرم

ابعاد ارتفاع : 109 سانتی متر - عمق : 64 سانتی متر - عرض : 58 سانتی متر

صندلی صبحانه خوری اتریشی - چوب طلایی - پارچه بنفش

ابعاد ارتفاع : 87 سانتی متر - عمق : 44 سانتی متر - عرض : 45 سانتی متر

صندلی رزتا کوتاه - چوب نقره ای کهنه - پارچه زبرا سفید مشکی

ابعاد ارتفاع : 110 سانتی متر - عمق : 49 سانتی متر - عرض : 57 سانتی متر

صندلی بار کنزو بتا - مشکی سوپرلوکس - پارچه کرم

ابعاد ارتفاع : 111 سانتی متر - عمق : 67 سانتی متر - عرض : 57 سانتی متر

صندلی بار کنزو بتا - چوب سفید - پارچه نسکافه ای پشت طرح دار

ابعاد ارتفاع : 111 سانتی متر - عمق : 67 سانتی متر - عرض : 57 سانتی متر

صندلی بار کنزو بتا - چوب طلایی - پارچه مشکی

ابعاد ارتفاع : 111 سانتی متر - عمق : 67 سانتی متر - عرض : 57 سانتی متر

صندلی بار کنزو مشکی - پشت طرح دار

ابعاد ارتفاع : 113 سانتی متر - عمق : 60 سانتی متر - عرض : 57 سانتی متر

صندلی بار کریستوفر طلایی - پوست ماری

ابعاد ارتفاع : 72 سانتی متر - عمق : 42 سانتی متر - عرض : 42 سانتی متر

صندلی بار کرون - چوب سفید گلد - پارچه سرمه ای

ابعاد ارتفاع : 119 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی بار کرون - چوب سفید - پارچه آبی

ابعاد ارتفاع : 119 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی بار ریو بلند - قهوه ای متالیک - پارچه کرم پشت طرح دار

ابعاد ارتفاع : 106 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 52 سانتی متر

صندلی بار ریو بلند - چوب سفید گلد - پارچه مسی

ابعاد ارتفاع : 106 سانتی متر - عمق : 53 سانتی متر - عرض : 52 سانتی متر

صندلی بار دیاموند کلاسیک - چوب مشکی - پارچه طلایی

ابعاد ارتفاع : 100 سانتی متر - عمق : 57 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی بار دیاموند کلاسیک - چوب سفید - پارچه زرشکی

ابعاد ارتفاع : 100 سانتی متر - عمق : 57 سانتی متر - عرض : 50 سانتی متر

صندلی بار تمپو چوب سفید - پارچه سرخ صورتی

ابعاد ارتفاع : 68 سانتی متر - عمق : 45 سانتی متر - عرض : 45 سانتی متر

صندلی بار تمپو RH - پارچه سرخ آبی

ابعاد ارتفاع : 68 سانتی متر - عمق : 45 سانتی متر - عرض : 45 سانتی متر

صندلی غذاخوری اووال دسته دار پایه ساده - چوب کرم گلد پارچه کرم پشت طرح دار

ابعاد ارتفاع : 128.5 سانتی متر - عمق : 63 سانتی متر - عرض : 69 سانتی متر